+421 915 776 478u nás

na skok

akademik logo NEW 300

RAČKOVA DOLINA – ZÁPADNÉ TATRY

akademik logo NEW 1

HORSKÝ HOTEL AKADEMIK

RAČKOVA DOLINA – ZÁPADNÉ TATRY

HISTÓRIA HOTELA

(Prepis z originálneho výtlačku, text Prof. Ing. I. Minárik CSc., prorektor VŠP pre výstavbu)

Výstavbu učebno-výcvikového strediska pre VŠP v Nitre schválili nadriadené orgány ešte v roku 1968. Po pomerne rýchlom vypracovaní projektu sa očakávala aj jeho rýchla realizácia. Prvé predpoklady a harmonogramy výstavby hovorili o roku 1970. Nezvážilo sa však, že pred výstavbou hlavnej budovy, treba najprv vybudovať príjazdovú cestu, sklady, zdroj vody, elektrickú prípojku a iné zariadenia. Naviac ešte dodávateľ, Pozemné stavby, n.p. v Žiline mal v tom čase rozostavané a termínované stavby v súvislosti s majstrovstvami sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách.

V roku 1967 sa od vedením pracovníkov oddelenia výstavby VŠP vybudovala brigádnicky iba elektrická prípojka a zdroj vody pre potreby stavby. Po zriadení inžinierskoprojektovej organizácie školských stavieb (IPO) v Bratislave a Stavebnej správy IPO v Nitre v roku 1968 prevzala stavebná správa od PS v Žiline výstavbu nášho strediska.

(originálny výstrižok z novín)

Ešte v roku 1968 sa za účinnej brigádnickej pomoci zamestnancov a študentov školy dokončili prípravné práce, vybudovalo sa staveniskové zariadenie a začali sa výkopy ubytovacej časti hlavného objektu. Prejavil sa však nedostatok pracovných síl i materiálu, vplyv poveternostných podmienok a pod… Čoho odrazom bolo nedodržanie čiastkových termínov a neplnenie harmonogramu výstavby.

Podstatnejší obrat k lepšiemu nastal až v roku 1970, ale to už nestačilo k tomu, aby sa zameškané práce dohonili. Tieto objektívne i subjektívne ťažkosti zohľadnil aj nadriadený orgán a stanovil konečný termín odovzdania do užívania na október 1973. Za účinnej pomoci všetkých zainteresovaných – VŠP, ROH, MŠ SSR, ŠBČS a dodávateľa bol termín dodržaný a stredisko v Račkovej doline sa 19. októbra 1973 mohlo dať do prevádzky.

Slávnostného odovzdania sa okrem funkcionárov našej školy zúčastnili aj zástupcovia straníckych a štátnych orgánov. Rektor VŠP profesor Ing. J. Kliment prestrihol pásku a po prehliadke privítal zúčastnených v spoločenskej miestnosti. Vo svojom príhovore povedal, že toto krásne učebnovýcvikové a rekreačné stredisko bude mať  významnú úlohu pri prehlbovaní komunistickej výchovy poslucháčov, usporiadaní vedeckých podujatí, školení zamestnancov a výcviku poslucháčov ako i tvorivých pobytoch vedeckopedagogických pracovníkov. Pravda, v neposlednej miesre bude slúžiť pre oddych a rekreáciu zamestnancov školy. Súdruh rektor napokon poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na budovaní strediska od začiatočnej myšlienky až po konečné odovzdanie. Štyrom pracovníkom stavebnej správy IPO odovzdali čestné uznania.

Veľmi pozitívne hodnotili celú politickovýchovnú, odbornú a ostatnú činnosť  VŠP i hostia. Vyslovili presvedčenie, že k tejto záslužnej práci iste prispeje aj naše nové stredisko, ktoré sa im veľmi páčilo. A zaželali zamestnancom i študentom VŠP, aby pobyt v krásnom prostredí splnil, čo od neho očakávajú.

Zdieľaj
popup koniec sezony NEW